Podsumowanie konkursu poetyckiego

„ Historie wyciągnięte z szuflady, czyli o skrywanych emocjach.”

Konkurs został ogłoszony 23 listopada 2020r. w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej „ na GŁOS O DEPRESJI.”, adresowany był do uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpostawowych. Każdy uczestnik mógł zgłosić do konkursu 3 wiersze , niepublikowane wcześniej ,własnego autorstwa, o tematyce związanej z depresją.

Do konkursu zgłosiło się 18 uczestników/uczestniczek z następujących szkół :  Szkoła Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II , I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza,  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, III Liceum Ogólnokształcące  im. Królowej Jadwigi, Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego, Zespół Szkół Ekonomiczno – Logistycznych, Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego.

Ogółem na konkurs nadesłano 29 wierszy, w tym 4 ze szkoły podstawowej, 25 ze szkół ponadpodstawowych.

Prace oceniało jury w składzie :

Magdalena Jagiełłowicz – polonistka, poetka, współorganizatorka Ogólnopolskich  Literackich Spotkań Pokoleń Kruszwica – Kobylniki 

Danuta Pękała – Michalik – pedagog Zespołu Szkół Chemiczno – Elektronicznych, socjoterapeutka, instruktorka teatralna

Iwona Szelmicka – psychoterapeutka, animatorka kultury, kierowniczka Oddziału Terapii Uzależnień, Profilaktyki Problemowej i Szkoleń Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Jury po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych do konkursu tekstów  postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia :

  • w  kategorii uczniowie klas 6 – 8 szkół podstawowych , z uwagi na nadesłaną niewielką ilość wierszy  przyznało dwa równorzędne wyróżnienia dla :

Zuzanny Jankowskiej  – uczennicy Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II – za wiersz pt.” Depresja.”

Marceliny Wesołek – uczennicy Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II –

za wiersz pt. Tak czuję.”

  • w kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych :

I miejsce dla Martyny Rębacz – uczennicy Zespołu Szkół Ekonomiczno – Logistycznych – za wiersz pt. „ Masz naście lat.”

II miejsce dla Kingi Pilarskiej – uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej – za wiersz pt. „ Pełnia szczęścia.” oraz wiersz pt.” Nic.”

III miejsce dla Marty Furmaniak – uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej – za wiersz pt. „ Przyszłość.”

III miejsce dla Niny Kalińskiej – uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej – za wiersz pt. „ Pustka.”

Spotkanie podsumowujące  konkurs odbyło się 15 stycznia 2021 r. w Ośrodku  Profilaktyki. Laureatom zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane na stronie www organizatora.

Opracowała: Iwona Szelmicka

Powiększ litery
Zmień kontrast