XX – Jubileuszowa Złota Edycja Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

Po raz kolejny realizujemy ogólnopolską kampanię edukacyjno – profilaktyczną Zachowaj Trzeźwy Umysł.
Celem tego projektu jest:
– zwiększenie samoświadomości uczniów na temat zmian, jakie w nich zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym;
– wzmacnianie umiejętności emocjonalno – społecznych uczniów w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i destrukcyjnych np.: sięganie po alkohol, dopalacze, papierosy;
– samopoznanie i samoakceptacja czyli budowanie adekwatnego obrazu „Ja” – umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń;
– nabywanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli/ przekonań/uczuć w relacjach z innymi ludźmi;
– ograniczanie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych);
– edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.
W tym roku do udziału w kampanii zaprosiliśmy uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Inowrocławiu.
Szkoła otrzymała scenariusze konspektów zajęć, karty pracy z ćwiczeniami i zadaniami dostosowanymi do wieku uczniów, a także regulaminy konkursów: „Wehikuł czasu”, „ Sport to zdrowie – pocztówka dla przyjaciela!”, „Wysil główkę – rozwiąż krzyżówkę”. Realizowanie w tym roku projektu jest szczególne ze względu na jubileuszową edycję i zawieszenie zajęć w szkole oraz wprowadzenie zdalnego nauczania w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS – Co V-2. W związku z tym dyrekcja szkoły, pedagog i nauczyciele będą decydowali w jaki sposób realizować poszczególne cele, zadania, konkursy dostosowując do możliwości szkoły.
DorastaMY AsertywNIE – hasło kampanii.
Dorastanie jest okresem intensywnych przemian organizmu i psychiki młodego człowieka. Ten trudny emocjonalnie okres często doprowadza młodych ludzi do kryzysu. Kryzys tożsamości zmusza młodą osobę do dokonania ogromnej liczby przewartościowań w obrębie funkcjonowania psychospołecznego. Celem nadrzędnym staje się scalenie wszystkich fragmentów siebie w jednolitą całość, by utrzymać poczucie ciągłości swojego istnienia „ dla siebie i innych”. Każde rozregulowanie powoduje niepewność i poczucie nieadekwatności. Stąd różne strategie obronne, które młodzi ludzie stosują. Jedną z nich można nazwać „wszechmocą”. Przekonanie, że „ mogę wszystko” pojawia się najczęściej w obliczu lęku, że „nie mogę nic”, „nie daję rady”, „nic mi nie wychodzi”. Powoduje to fundowanie swojemu ciału sytuacji, w których doświadczane jest ekstremalnie – zachowania narażające zdrowie i życie (np.:eksperymentowanie z używkami, ekstremalne sporty, przypadkowe kontakty seksualne, radykalne diety, samookaleczenia…).

 

 

materiały_ztu2020_13 unnamed

Twoja podróż wehikułem czasu!

Codziennie stajesz się starszy/a.                                                                                       

Dojrzewasz. Każdy dzień to podróż wehikułem czasu, który prowadzi Cię do dorosłości, która oprócz większych możliwości wymaga radzenia sobie z większą ilością problemów i obowiązków. Życzymy Tobie, żeby udało Ci się przebyć tę podróż bez większych przeszkód!

 

Opracowano w OPiRPU

Źródło: www.trzezwyumysl.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiększ litery
Zmień kontrast