PRZEMOC KARMI SIĘ BIERNOŚCIĄ

Cz. I  – Przemoc w rodzinie.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie :

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny lub osoby wspólnie zamieszkującej   czy wspólnie prowadzącej gospodarstwo domowe, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Art. 3 . Międzynarodowej Deklaracji Praw Człowieka :

Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby.

Prawo zabrania stosowania przemocy. Masz prawo się bronić. Nie ma sytuacji bez wyjścia.  Możemy Ci pomóc, jeśli podejmiesz działanie, przestaniesz milczeć. Na terenie naszego miasta są instytucje, które świadczą nieodpłatną pomoc.

Miejsca pomocy:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  ul.Świętego Ducha 90, 88-100 Inowrocław tel. 52 357-10-31

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30 (stanowisko do obsługi dodatków mieszkaniowych: wtorek do 17.00); terenowe zespoły pracy socjalnej: poniedziałek – piątek 7.30 – 10.00    i 14.00 – 15.30; konsultant prawnik: czwartek 15.30 – 18.00; konsultant pedagog: poniedziałek 10.00 – 12.00; konsultant psycholog: poniedziałek 7.30 – 10.30, wtorek 12.30 – 15.30

  1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Świętego Ducha 90 88-100 Inowrocław

tel. 52 356-22-47, 52 356-22-48, 52 356-22-68, 52 356-22-69

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

3. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień ul.Toruńska 26

88-100 Inowrocław

tel. 52 357-43-89

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00; prawnik: piątek 8.00 – 11.00

Oddział Terapii Uzależnień, Profilaktyki Problemowej i Szkoleń

tel. 52 525-65-99

poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00

4.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Mątewska 17

88-100 Inowrocław

tel. 52 359-22-55

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej  ul.Mątewska 17

88-100 Inowrocław

tel. 52 359-22-49

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30; psycholog: poniedziałek 13.00 – 19.00, wtorek 16.00 – 19.00, środa 12.00 – 16.00, czwartek 15.00 – 17.00, piątek 8.00 – 11.00 i 15.00 – 16.00; grupy wsparcia: co drugi poniedziałek 16.00 – 18.00, co drugi piątek 16.00 – 19.00; grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób stosujących przemoc: co drugi piątek 16.00 – 19.00

6. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul.Sportowa 4

88-181 Jaksice

tel. 52 357-89-32

całodobowo

7. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny ul.Poznańska 133A

88-100 Inowrocław

tel. 52 353-08-03, 52 357-38-68

placówki opiekuńczo-wychowawcze: całodobowo

8. Komenda Powiatowa Policji ul.Toruńska 13-15

88-100 Inowrocław

tel. 52 566-52-10, 997, 112

całodobowo

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

tel. 52 566-52-18

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

9. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul.Armii Krajowej 9

88-100 Inowrocław

tel. 52 355-93-40

poniedziałek i czwartek 11.00 – 18.00, wtorek 10.00 – 17.00, środa 13.00 – 20.00, piątek 9.00 – 16.00, sobota 9.00 – 15.00

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu: j. w.

10.  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul.Toruńska 26

88-100 Inowrocław

tel. 52 357-43-89

poniedziałek – piątek, 7.00 – 15.00

11.  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

tel. 800-120-002

całodobowo

12. Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” – Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

tel. 800-154-030

codziennie 17.00 – 21.00

oraz strona www.profilaktyka.inowroclaw.info.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiększ litery
Zmień kontrast