Podsumowaliśmy kolejną edycję kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Kolejny raz realizowaliśmy ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Celem tego projektu było wzbudzenie u dzieci i młodzieży motywacji      do działania i osiągania celów, edukacja w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań czy pasji, a także ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.                      W tegorocznej edycji kampanii wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 11  im. Stefana Batorego w Inowrocławiu.

Działania realizowane w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” z hasłem przewodnim „Chce mi się chcieć – o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”

„Szkoła ważnych praw” – zajęcia edukacyjne

Celem zajęć było podniesienie wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie praw i obowiązków ucznia. Młodzi ludzie dowiadywali się, że umiejętność stanowienia praw i korzystanie z nich jest wykładnią odpowiedzialności za swoje        i cudze życie.

„Jesteśmy klasą” – zajęcia integracyjne

Celem spotkań było poznanie się, tworzenie kontraktu klasowego, aby wszyscy w klasie czuli się dobrze i bezpiecznie. Uczniowie ustalili zasady, których będą przestrzegać, żeby dobrze się bawić i współpracować ze sobą w grupie.

„Przyjaciela jest mieć fajnie”, „Relacje rówieśnicze”, „Poznajemy bezpieczny Internet” – zajęcia profilaktyczno-wychowawcze

Celem warsztatów było kształtowanie więzi przyjaźni, umiejętności zdrowej komunikacji  i rozwijanie w sobie cech przyjaciela. Młodzi ludzie mieli także możliwość poznania ogromnych możliwości Internetu (zastępującego encyklopedie, książki czy klasowy dziennik) oraz zagrożenia związane z jego używaniem (Internet zastępujący relacje z rodziną  i rówieśnikami).

„Trzeci Elementarz” – program profilaktyczno-wychowawczy

Celem programu było pokazanie zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych  bez zażywania alkoholu

i innych substancji psychoaktywnych. Młodzież tworzyła dla siebie listy konstruktywnych zachowań sprzyjających fizycznemu i psychicznemu rozwojowi.

Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

Spotkanie odbyło się przed okresem wakacyjnym, jego celem było przedstawienie procedury postępowania wobec zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci i młodzież nad wodą, w lesie  i w ogrodzie.

Pieszy rajd

Uczniowie wzięli udział w rajdzie zorganizowanym przez PTTK Inowrocław. Celem tego przedsięwzięcia był czynny wypoczynek na świeżym powietrzu i zacieśnięcie więzi pomiędzy uczestnikami.

Warsztaty wielkanocne

Warsztaty przeprowadzała młodzież z Hufca Pracy. Celem zajęć było przybliżenie tradycji     i obyczajów świąt wielkanocnych, rozwój kreatywności, a także ćwiczenie grafomotoryki. Dzieci i młodzież przekonywały się, że mają potencjał twórczy, jeśli tylko stworzy się im możliwości i przestrzeń działania.

Kiermasz wielkanocny

Pod hasłem „Chce mi się chcieć!” odbył się kiermasz wielkanocny dla całej społeczności szkolnej. Wszystkie dekoracje świąteczne wykonane były przez nauczycieli, rodziców  i uczniów. Pieniądze ze sprzedaży dekoracji przeznaczono na cele charytatywne.

W ramach konkursu plastyczno-literackiego „Ja za 20 lat”, którego celem było zaprezentowanie własnych planów na przyszłość, szkoła wysłała 27 prac plastycznych i 7 literackich. Troje uczniów wyróżniono nagrodami i dyplomami. Podczas spotkania podsumowującego kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przekazano pedagog certyfikaty dla nauczycieli i nagrody dla uczniów.

IMG-20190316-WA0002 gazetka1 chce1 (1) 10 9 8 7 6 5 4 3 1

 

Przygotowała: Mariola Warmuz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiększ litery
Zmień kontrast