Nieodpłatne porady i konsultacje w Punkcie Informacyjno -Konsultacyjnym w Ośrodku Profilaktyki w Inowrocławiu

Punkt Konsultacyjno –  Informacyjny świadczy nieodpłatne porady dla mieszkańców miasta w zakresie uzależnień, przeciwdziałania przemocy i kryzysów rodzinnych. W punkcie dyżury pełnią nie tylko specjaliści psychoterapii uzależnień, ale również psycholodzy, specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy, prawnik, socjoterapeuci i psychoterapeuci.

 

Punkt swoją ofertę kieruje zwłaszcza do osób:

– uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, hazardu, gier komputerowych,
– członków rodzin osób uzależnionych;
– doświadczających przemocy;
– stosujących przemoc;
– będących w trudnej sytuacji życiowej (kryzysy życiowe i rodzinne)                                                              – młodzieży borykającej się z rożnymi trudnościami,

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie prowadzi terapii. Do jego zadań należy natomiast prowadzenie wśród mieszkańców działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy, w tym m.in.:
– wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
– udzielanie konsultacji/porad psychologicznych, prawnych i w zakresie terapii uzależnień,
– motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,– motywowanie do uczestniczenia w grupach wsparcia i innych działaniach wspomagających leczenie osób współuzależnionych,                                                                                                                    – udzielanie wsparcia osobom będącym w kryzysie i przeżywającym poważne trudności,
– motywowanie do uczestniczenia w mitingach wspólnoty AA i innych działaniach wspomagających leczenie osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
– inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,                                           – udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
– stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy,
– prowadzenie informacji telefonicznej.

K.B.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiększ litery
Zmień kontrast