PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  w Inowrocławiu informuje, że realizuje cykliczny program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana jest bezpłatnie dla mieszkańców Miasta Inowrocławia w Oddziale Terapii Uzależnień Ośrodka w Inowrocławiu przy ulicy Toruńskiej 26  tel. 52 525 65 99.

Rekrutacja do programu prowadzona jest w sposób ciągły. Program prowadzony jest w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.

Adresaci programu:

  • członkowie rodzin, wobec których została wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” (osoby, wobec których zachodzi podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie),
  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym,
  • rodzice/opiekunowie, którzy maja ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieniu w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich,
  • osoby, które zgłaszają się same do uczestnictwa lub zostaną zmotywowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu programu jest realizacja programu grupy korekcyjno – edukacyjnej, natomiast realizacja pozostałej oferty według zapotrzebowania. Minimalna ilość godzin uczestnictwa wynosi 20 godzin.

 

Zapisy:

osobiście od poniedziałku do piątku

od godziny 900 do 1500

w rejestracji Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

w Inowrocławiu przy ulicy Toruńskiej 26

tel. 52 525 65 99

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiększ litery
Zmień kontrast