Kolejna edycja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Po raz kolejny, od marca do listopada 2019 roku, realizujemy ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Celem tego projektu jest zmotywowanie uczniów do działania i osiągania celów, edukacja w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań czy pasji, ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych oraz kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.

W tegorocznej edycji biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu wraz z rodzicami. Uczniowie dostali karty pracy, które zawierają ćwiczenia, zadania ułatwiające zapoznanie i zapamiętywanie treści przekazywanych w kampanii. Rodzice otrzymają ulotki, wskazówki, jak wspierać rozwój dziecka i pomagać mu osiągać założone cele. Nauczycielom przekazano scenariusze zajęć do pracy z określoną grupą odbiorców. Uczniów z nauczycielami zaproszono do uczestnictwa w przygotowanych przez organizatorów konkursach: „Ja za 20 lat” (konkurs plastyczno-literacki służący zaprezentowaniu własnych planów na przyszłość) oraz „Między marzeniem a planem” (konkurs zespołowy polegający na przygotowaniu sprawozdania z organizacji dowolnego wydarzenia kulturalnego, edukacyjnego lub sportowego).

„Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”

– hasło kampanii

Czynniki wzmacniające rozwój motywacji dziecka:

 • sprzyjająca, wspierająca atmosfera w domu
 • sukcesy rodziców
 • wzmocnienia pozytywne, pochwały, zachęty
 • nagrody materialne
 • poczucie bezpieczeństwa
 • dobre relacje rodzic – dziecko
 • duma rodziców ze swego dziecka
 • zaspokojenie podstawowych potrzeb
 • tolerancja
 • empatia rodziców
 • dobry przykład
 • akceptacja bezwarunkowa dziecka
 • miłość rodzicielska
 • stymulowanie rozwoju dziecka
 • system wartości rodziny

Opracowała: Mariola Warmuz

7-Ja-za-20-lat 14a-plakat-motywacja 9-wspieramy-rozwój-dziecka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiększ litery
Zmień kontrast