„ Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków”

Opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy  do grupy rekomendowanych ogólnopolskich programów profilaktycznych adresowanych     do populacji dzieci i młodzieży wchodzących w okres pierwszych eksperymentów  z substancjami psychoaktywnymi. Promuje wśród odbiorców postawy abstynenckie, zwiększa ich świadomość w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu oraz angażuje rodziców, którzy mają znaczący wpływ na postawę dzieci wobec tej substancji i ich decyzję  o jej spożywaniu.

W ramach programu „III Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków”, stanowiącego ważny element lokalnej polityki wobec alkoholu, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku pedagodzy, wychowawcy oraz nauczyciele z inowrocławskich szkół przeprowadzili cykl ośmiu zajęć dla uczniów, zaprosili na spotkania ich rodziców oraz przedstawili sprawozdanie z programu radom pedagogicznym placówek, w których był on realizowany.

11 realizatorów przeprowadziło zajęcia w następujących placówkach na terenie Miasta Inowrocławia:

– w 8 Szkołach Podstawowych: nr 4, 6, 8, 10, 11, 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi, 16, Integracyjnej (13 realizacji w klasach ze szkół podstawowych, 2 w oddziałach gimnazjalnych),

– w Ochotniczym Hufcu Pracy (4 realizacje).

Programem objęto łącznie 397 uczniów (w tym 222 chłopców oraz 175 dziewcząt). W ocenie realizatorów młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach, wykazywała duże zainteresowanie programem oraz tematem zajęć.

W każdej z placówek odbyły się spotkania dla rodziców. Uczestniczyły w nich 333 osoby (61,8%) spośród 539 zaproszonych.

Odbiorcami programu było także 473 członków rad pedagogicznych. Realizatorzy przedstawili lub przypomnieli im najistotniejsze treści i cele zajęć dla uczniów, podzielili się z nimi własnymi spostrzeżeniami na temat realizacji programu w wybranych klasach, przekazali im materiały informacyjno-edukacyjne oraz opowiedzieli o działaniach szkoły      w zakresie profilaktyki uzależnień.

Każdy z realizatorów programu uczestniczył również w warsztatach przygotowujących  do przeprowadzenia zajęć oraz w spotkaniach superwizyjnych. Podczas szkolenia realizatorów omówiono: trudności pojawiające się w trakcie spotkań z rodzicami, wartość dostarczonych materiałów filmowych, co realizatorzy programu mogą zaproponować innym członkom rad pedagogicznych oraz jak aktywizować uczestników programu.

W sprawozdaniu z realizacji programu w sesji wiosennej instruktor programu wysoko ocenił stopień jego atrakcyjności, jego wartość merytoryczną oraz przydatność materiałów pomocniczych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiększ litery
Zmień kontrast