Warsztaty w szkołach zrealizowane w roku 2018

Warsztaty profilaktyczne w szkołach

Zajęcia warsztatowe były realizowane w szkołach podstawowych (w tym w oddziałach gimnazjalnych) oraz w szkołach ponadpodstawowych. Ich tematyka była odpowiedzią         na oczekiwania szkół, a także nawiązaniem do realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki  akcji i kampanii profilaktycznych. Głównymi celami zajęć było podnoszenie umiejętności psychospołecznych, w tym umiejętności interpersonalnych, budowania samoświadomości oraz własnego systemu wartości, radzenia sobie ze stresem i emocjami, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów w sposób asertywny, a także edukacja i informacja  w obszarach takich jak: uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze), przemoc i agresja, zagrożenia związane z Internetem, hejt i mowa nienawiści oraz prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych zrealizowane zostały warsztaty:

 • „Przemoc nie musi być fizyczna”,
 • „Pokojowe rozwiązywanie konfliktów”,
 • „Przemoc i agresja. Jak sobie radzić z niechcianymi emocjami?”,
 • „Relacje rówieśnicze w szkole”,
 • „Jak sobie poradzić ze złością?”,
 • „Złość, agresja, przemoc – potrafię nad tym zapanować”,
 • „Asertywność moją mocną stroną”,
 • „Przemoc a cyberprzemoc”,
 • „Relacje rówieśnicze – jestem częścią grupy”,
 • „Rozwiązywanie problemów rówieśniczych”,
 • „Jak poradzić sobie z konfliktem?”,
 • „Konflikt – umiem go rozwiązać”,
 • „Uczucia – mam prawo je przeżywać”,
 • „W krainie uczuć i emocji”,
 • „Przyjaciela jest mieć fajnie!”,
 • „Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych młodzieży”,
 • „Moje mocne strony”,
 • „W każdym z nas jest coś dobrego”,
 • „Możemy mieć zgraną klasę”,
 • „Wyłącz hejt!”,
 • „Profilaktyka uzależnień”,
 • „W świecie uzależnień”,
 • „Dopalacze – co tracę?”,
 • „Cyberprzemoc i inne zachowania problemowe”,
 • „Uzależnienie od portali społecznościowych”,
 • „Wirtualny świat – szanse i zagrożenia”,
 • „Tolerancja – każdy inny, wszyscy równi”,
 • „Alkohol – dopalacz – narkotyk inicjacyjny”,
 • „Hejt i mowa nienawiści”.

Placówki, w których przeprowadzone zostały zajęcia, to: Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego, Szkoła Podstawowa Integracyjna, Szkoły Podstawowe nr 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, Katolicka Szkoła Podstawowa. Ogółem w warsztatach wzięło udział 3595 uczniów, odbyły się 184 spotkania.

Szkoły ponadpodstawowe

W szkołach ponadpodstawowych zrealizowane zostały warsztaty:

 • „Alkohol – dopalacz – narkotyk inicjacyjny”,
 • „Jestem dorosły – jestem odpowiedzialny”,
 • „Co zrobić, by picie alkoholu nie stało się problemem?”,
 • „Cyberprzemoc i inne zachowania problemowe”,
 • „Mechanizmy wchodzenia w uzależnienie”,
 • „Warsztat profilaktyki uzależnienia od środków psychoaktywnych”,
 • „Hejt i mowa nienawiści”,
 • „Młodzi a alkohol”.

Placówki, w których przeprowadzone zostały zajęcia, to: Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 2, 3, 4, 5, Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła, Licea Ogólnokształcące nr I, II, III,  Akademia Szkolnictwa „AS”. W warsztatach wzięło udział 1304 uczniów, zrealizowane zostały 54 spotkania.

źródło: Sprawozdanie z realizacji zadań OPiRPU

KB

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiększ litery
Zmień kontrast