WOLNI OD DOPALACZY, KREATYWNI W ŻYCIU

Pomimo nieustannie napływających informacji o kolejnych zatruciach po użyciu dopalaczy wiele osób decyduje się po nie sięgnąć. Młodzież chce sprawdzać ich działanie i eksperymentuje narażając się na poważne konsekwencje zdrowotne, dlatego Ośrodek Profilaktyki w Inowrocławiu we współpracy z inowrocławskimi szkołami po raz kolejny podjął działania edukacyjne, których celem jest ostrzeżenie młodych ludzi przed szkodami związanymi z zażywaniem tych środków oraz nauczenie ich, jak reagować w sytuacji zatrucia dopalaczami (poprzez przekazywanie instrukcji na temat udzielania pierwszej pomocy w takich wypadkach). Wychodząc z założenia, że sięganie po dopalacze, narkotyki czy alkohol jest często sposobem na radzenie sobie przez młodych ludzi z wyzwaniami okresu dojrzewania, przekazujemy im także informacje na temat telefonów zaufania, gdzie mogą szukać wparcia i wskazówek w sytuacjach kryzysowych.

Za pośrednictwem szkolnych pedagogów, którzy koordynowali akcję w szkołach, przekazano materiały edukacyjne, plakaty i koszulki. Zrealizowano następujące działania:

– podczas tzw. dużych przerw młodzież otrzymała ulotki informacyjne od członków samorządów i szkolnych klubów wolontariatu,

– zorganizowano spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w szkołach podstawowych,

– prezentowano informacje na plakatach i mini wystawach przygotowanych przez młodzież,

– informowano młodzież o założeniach akcji w trakcie audycji tematycznych odtwarzanych w ciągu całego dnia,

– w jednej ze szkół odbył się koncert młodzieżowego zespołu, podczas którego prezentowano piosenkę profilaktyczną „Organizm w dobrym nastroju” o muzyce jako alternatywie wobec narkotyków i dopalaczy,

– odbyły się spotkania z wychowawcami klas oraz pedagogami, podczas których promowano alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

W akcję włączyły się następujące placówki: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 16, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 oraz I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiększ litery
Zmień kontrast