PODSUMOWANIE KAMPANII „PRZEMOC BOLI”

 

W Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Uzależnień w Inowrocławiu odbyło się spotkanie z pedagogami szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, którego celem było podsumowanie kampanii „Przemoc boli” oraz zaplanowanie działań profilaktycznych na rok szkolny 2018/2019.
Do współpracy w realizacji kampanii „Przemoc boli” przystąpiło wiele inowrocławskich szkół. Głównym celem podejmowanych działań było rozpowszechnianie wiedzy na temat przemocy w rodzinie wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży a także przekazanie informacji
o instytucjach świadczących pomoc osobom uwikłanym w sytuacje przemocy w rodzinie.
W związku z czym w placówkach podjęto działania skierowane zarówno do uczniów jak i rodziców. Większość z nich podjęto w trakcie zaplanowanego wcześniej tygodnia przeciwko przemocy w okresie od 19.03.2018r. do 23.03.2018r. Pedagodzy, którzy koordynowali realizację założeń kampanijnych zorganizowali i wzięli udział wraz z młodzieżą w następujących wydarzeniach:
 krótkie akcje profilaktyczne w trakcie tzw. dużych przerw
 kolportaż wśród uczniów materiałów edukacyjnych: ulotek i plakatów kampanijnych
 wychowawcy klas przeprowadzali tematyczne zajęcia edukacyjne
 uczniowie klas I-III szkół podstawowych opracowywali plakaty i prace plastyczne tematycznie związane z celami kampanii
 młodzież prezentowała treści kampanijne pod postacią „żywych rzeźb”
 niemy przemarsz uczniów ucharakteryzowanych na ofiary przemocy w rodzinie
 specjaliści przeprowadzali warsztatowe zajęcia profilaktyczne dla uczniów z zakresu zjawiska przemocy, kształtowania umiejętności rozwiązywania konfliktów, asertywności, cyberprzemocy, umiejętności radzenia sobie ze złością i agresją oraz uczące sposobów reagowania, gdy jest się świadkiem przemocy
 w trakcie wywiadówek zapoznawano rodziców z celami kampanii, przekazywano ulotki informacyjne
 dla rodziców organizowane były spotkania szkoleniowe ze specjalistami
 w jednej ze szkół wystawione zostało przedstawienie teatralne, którego celem było uwrażliwienie młodego pokolenia na krzywdę doznawaną przez drugiego człowieka
 szkoły wzięły udział w akcji informacyjnej zorganizowanej przez Ośrodek Profilaktyki w dniu 18.06.2018r., kiedy to w różnych punktach miasta młodzież rozdawała ulotki mieszkańcom Inowrocławia celem przekazywania danych na temat miejsc, w których oferowana jest pomoc osobom doświadczającym przemocy.

W trakcie podsumowania kampanii, na ręce pedagogów szkolnych złożono podziękowania dla dyrekcji szkół za zaangażowanie w realizację kampanijnych celów. Dyplomy wręczono również samym pedagogom, którzy są bezpośrednimi organizatorami działań na terenie szkół. Wyróżnione szkoły to: Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 11, Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego, Szkoła Podstawowa Integracyjna, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 5 II oraz II Liceum Ogólnokształcące.
Dyrektor Ośrodka Profilaktyki postanowiła szczególnie nagrodzić trzy szkoły, które wyróżniły się pomysłowością i znaczącym zaangażowaniem w realizację działań kampanijnych.
Nagrody rzeczowe przekazano na ręce dyrektorów i pedagogów szkół:
Pana Janusza Bartoszewicza, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Pani Katarzyny Jakielaszek, pedagoga szkolnego.
Pana Wojciecha Helaka, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 oraz Pani Marii Syczyło, pedagoga szkolnego.
Pana Grzegorza Roszaka, Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła oraz Pani Katarzyny Pawlak, pedagoga szkolnego.

W drugiej części spotkania planowano działania profilaktyczne w nowym roku szkolnym, zbierano informacje na temat zapotrzebowania szkół na warsztatowe zajęcia profilaktyczne. Głównymi obszarami tematycznymi proponowanymi przez Ośrodek Profilaktyki w roku szkolnym 2018/2019 jest problematyka nadużywania alkoholu przez dzieci i młodzież oraz używanie dopalaczy. Tematyka dopalaczy jest ważna z uwagi na ciągle powtarzające się przypadki zatruć, także śmiertelnych po użyciu tych środków. Chcemy dotrzeć do młodzieży z garścią nowych informacji na temat kolejnych substancji pojawiających się na rynku oraz informować o konsekwencjach ich zażywania oraz o sposobach udzielania pomocy osobom w stanie zatrucia narkotykowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiększ litery
Zmień kontrast