Konsultacje dla osób doznających przemocy

Zapraszamy mieszkańców Inowrocławia do skorzystania z oferty pomocy.

Program dla osób doznających przemocy.
OPiRPU jest jednostką organizacyjną miasta, której celem statutowym jest prowadzenie profilaktyki i rozwiązywanie problemów uzależnień a także programów pomocy dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.
Konsultacje psychologiczne dla osób doznających przemocy mają na celu odbudowanie osobistej mocy, a co za tym idzie ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie.
Na skutek psychologicznych mechanizmów przemocy, u osób jej doznających często dochodzi do zmiany obrazu własnej osoby. Osoby te postrzegają siebie jako niemądre, niezdolne do podejmowania działań, dostosowujące się do żądań osoby stosującej przemoc i bezkrytycznie wierzące w rzeczywistość jaką im ich oprawca przedstawia. Osoby te tracą wiarę w siebie, przeżywają stały lęk i poczucie winy, nabywają przekonanie, że nie są w stanie nic zrobić aby przerwać sytuację w jakiej się znalazły dlatego przestają podejmować działania.
Pracujemy na założeniach terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR (Solutions Focused Brief Therapy)
Podejmując współpracę z osobą doznającą przemocy w pierwszej kolejności dążymy do sprecyzowania czego dana osoba potrzebuje, jaki ma cel, do czego dąży. Wiedza na temat potrzeb klienta pozwala, nam we współpracy z nim, na znalezienie odpowiednich rozwiązań dla danej osoby. Wspólne szukanie rozwiązań opieramy na zasobach klienta, który to decyduje nad czym w danym momencie pracujemy.
Spotkania prowadzone są przez konsultantów do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zarówno psychologów jak i terapeutów.
Adresatami programu są osoby, które doznają przemocy oraz osoby, które doznawały przemocy w przeszłości i aktualnie odczuwają jej negatywne skutki.
Zapisy osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 20.00 w rejestracji Oddziału Terapii Uzależnień, Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu
ul. Toruńska 26 tel. 52 525 65 99

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiększ litery
Zmień kontrast