Przemoc boli – finał kampanii

18 czerwca 2018 roku we współpracy z młodzieżą z inowrocławskich szkół przeprowadziliśmy akcję informacyjną w ramach realizowanej kampanii „Przemoc boli”. Szkoły licznie odpowiedziały na zaproszenie Ośrodka Profilaktyki do wspólnych działań. Naszym celem było dotarcie do jak największej liczby mieszkańców Inowrocławia z informacją na temat miejsc pomocy dla osób doświadczających przemocy oraz zwrócenie uwagi na konieczność reagowania w sytuacjach bycia świadkiem przemocy. Młodzież prezentowała także treści kampanijne w postaci „żywych rzeźb”, transparentów i plakatów.

O godzinie 10.30 młodzież wraz z opiekunami zebrała się w umówionych wcześniej punktach miasta, rozdawano ulotki informacyjne, informowano społeczność miasta o celach akcji. Wybraliśmy kilka najliczniej  uczęszczanych przez mieszkańców miejsc na terenie całego miasta.

Następnie, o godzinie 12 grupy zebrały się przy Muszli Koncertowej w Parku Solankowym. Młodzież dzieliła się refleksjami dotyczącymi reakcji przechodniów. Z ich relacji wynika, że społeczność Inowrocławia żywo i w większości pozytywnie odbierała prowadzone działania, chętnie przyjmowano materiały informacyjne. Podkreślano ważność podejmowanego tematu i chwalono zaangażowanie młodych ludzi. W akcji uczestniczyli pedagodzy i uczniowie z następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 16, Zespół Szkół im. M. Kotańskiego, Zespół Szkół Integracyjnych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Cech Rzemiosł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiększ litery
Zmień kontrast