Rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Po raz kolejny od kwietnia do listopada 2018 roku realizujemy ogólnopolską kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowaną przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania. Celem tego projektu jest wspieranie poczucia własnej wartości, nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia, ograniczanie podejmowania zachowań ryzykownych, wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży, a także działalności wychowawczej szkół i placówek w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej.

W tym roku do udziału w kampanii zaprosiliśmy Szkołę Podstawową nr 4 im. Janusza Kusocińskiego. Uczniowie otrzymali ulotki, które są jednocześnie kartami pracy zawierającymi ćwiczenia i zadania ułatwiające zapoznanie i zapamiętywanie treści związanych z samopoznaniem, akceptacją siebie i budowaniem poczucia własnej wartości. Nauczycielom przekazaliśmy scenariusze, konspekty do pracy z określoną grupą odbiorców. Natomiast rodzice otrzymają wskazówki dotyczące odkrywania mocnych stron własnego dziecka, sposobów budowania w nim poczucia własnej wartości. Uczniów z nauczycielami zaprosiliśmy do uczestniczenia w przygotowanych przez organizatorów konkursach: „Autoportret”, „My” (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych) oraz Napisz do nas list” (dla uczniów szkół gimnazjalnych).

 

AUTOPORTRET. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! – czyli o budowie poczucia własnej wartości – hasło kampanii

Jak możesz pomóc dziecku w budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości?

 • stwarzaj dziecku bezpieczne warunki do poznawania i doświadczania własnych możliwości i ograniczeń,
 • rozmawiaj często z dzieckiem o jego zainteresowaniach, sposobach spędzania czasu wolnego,
 • unikaj porównywania własnego dziecka z innymi,
 • pomagaj mu w odkrywaniu jego mocnych stron,
 • akceptuj jego słabsze strony,
 • dawaj mu możliwości wyboru – dzięki temu nauczysz go samodzielności i odpowiedzialności,
 • doceń jego kreatywność,
 • pochwal wysiłek włożony w działanie,
 • podkreślaj małe i duże sukcesy dziecka w różnych obszarach jego funkcjonowania,
 • opisuj zachowania dziecka bez osądzania ich,
 • bądź pozytywnym wzorem dla własnego dziecka – doceniaj swój wysiłek, nie wyrażaj się negatywnie o swoich zdolnościach przy dziecku, okazuj radość.

 

www.trzezwyumysl.pl/2018/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiększ litery
Zmień kontrast