Sprawdzam, czy moje picie jest bezpieczne.

Do udziału w kampanii „Sprawdzam, czy moje picie jest bezpieczne” zaprosiliśmy inowrocławskie placówki zdrowia. W związku z tym dzieci i młodzież z wychowawcami ze świetlic socjoterapeutycznych „Motylek”, „Tygrysek”, „Kasztanek” i „ Świetlik” prowadzonych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu przeprowadziły dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych. Celem dystrybucji było podniesienie świadomości społeczeństwa na temat różnych wzorów spożywania alkoholu o niskim poziomie ryzyka szkód oraz nabycie umiejętności przeliczania szacunkowego stężenia alkoholu w organizmie. W pakietach edukacyjnych przychodnie otrzymały: Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu AUDIT, broszurki: „Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym”, „Poza granicami bezpiecznego picia”, „Zrozumieć dziecko z FAS”, „Jak kontrolować swoje picie alkoholu”, „Alkohol i uzależnienie”, „Kiedy zaczyna się picie szkodliwe?”, a także przelicznik stężenia alkoholu, ulotkę Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu oraz plakat „Trzeźwi dla trojga”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *