Lokalna kampania informacyjno – edukacyjna „Przemoc boli”

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozpoczęły na terenie miasta Inowrocławia kampanię informacyjno-edukacyjną dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie.

Głównym celem kampanii jest jak najszersze dotarcie z informacją do społeczeństwa i upowszechnienie problematyki przemocy w rodzinie oraz przekazanie informacji o instytucjach świadczących pomoc rodzinie uwikłanej w przemoc.
W ramach kampanii opracowany został plakat i ulotki z czytelnym przekazem informacyjnym dotyczącym rodzajów przemocy a w kolportowanych materiałach podano adresy instytucji oferujących bezpłatną, stałą i profesjonalną pomoc.
Powyższe materiały zostały przekazane:
• placówkom oświatowym – szkoły
• placówkom ochrony zdrowia – szpital oddział ratunkowy, przychodnie i poradnie
• Policji
• jednostkom pomocy społecznej
• Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• organizacjom pozarządowym
• parafiom kościelnym,
• reklama led, ( ul. Miechowicka, aleja Niepodleglości , plac Klasztorny,)
• biuro obsługi interesanta Urząd Miasta Inowrocławia,
• slupy ogłoszeniowe,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiększ litery
Zmień kontrast