OŚRODEK PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
W INOWROCŁAWIU

Co robimy?

Pozwalamy opowiedzieć swoją historię i zawsze pytamy, co możemy dla Ciebie zrobić, by żyło się lepiej i bezpieczniej. Nie możemy napisać, że zaufały nam miliony, bo działamy na terenie Inowrocławia, który ma niespełna 70 tysięcy mieszkańców, ale z pewnością pomogliśmy wielu osobom i możemy też pomóc Tobie i Twoim bliskim. Nie obiecujemy natychmiastowych rezultatów, cudownych przemian i happy endów rodem z hollywoodzkich filmów. Nie posiadamy panaceum na całe zło tego świata. Wiemy jednak, jak sobie z nim radzić i neutralizować jego działanie. Stawiamy na długofalowe rozwiązania, sprawdzone metody i wsparcie, którego na danym etapie życia potrzebujesz, wyposażając Cię jednocześnie w narzędzia potrzebne do samodzielnego kroczenia nową ścieżką, wolną od nałogów, strachu i krzywd.

Nasz zespół tworzą profesjonaliści, którzy poza tym, że mogą pochwalić się całą szufladą certyfikatów, zaświadczeń i dyplomów, uwielbiają działać na rzecz drugiego człowieka, a z samej pracy uczynili pasję. Dzięki temu każdy sukces pacjenta, choćby najmniejszy, jest również ich wielkim sukcesem osobistym, który motywuje do dalszego działania.

Porady diagnostyczne, psychoterapia indywidualna, terapia grupowa, konsultacje z lekarzem psychiatrą, badania za pomocą testów psychologicznych i pomoc psychologa - to tylko część naszej oferty.

Kierując się starą zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”, stawiamy na profilaktykę, edukując i informując o wszelkich zagrożeniach, z którymi może zetknąć się zarówno dziecko, jak i stawiający pierwsze kroki w dorosłym życiu młody człowiek. Prowadzimy 4 świetlice opiekuńczo- wychowawcze, by otoczyć opieką i wsparciem tych najmłodszych. Dbamy o ich prawidłowy rozwój i pozwalamy rozwinąć czasami lekko połamane skrzydła. Choć istniejemy od ponad 20 lat, każdy dzień stanowi dla nas wyzwanie, do którego podchodzimy z pokorą. Wsłuchujemy się w głos mieszkańców, badając ich postawy i opinie na temat problemów uzależnień w naszym mieście, by móc jeszcze lepiej dopasować ofertę Ośrodka do rzeczywistych problemów, a nie tylko takich, które znalazły się w wytycznych ministerialnych.

OPiRPU to dobre miejsce dla Ciebie! To w czym możemy pomóc?

Go to Zespół terapeutyczny

Zespół terapeutyczny

Niesiemy pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, członkom ich rodzin oraz rodzinom uwikłanym w przemoc

Go to Miejskie Świetlice socjoterapeutyczne

Miejskie Świetlice socjoterapeutyczne

„Motylek” Mątwy „Świetlik” Śródmieście „Kasztanek” Rąbin „Tygrysek” Nowe Osiedle
Jak zapisać dziecko do świetlicy?
Zgłoś się do pedagoga szkolnego,pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub jednej ze świetlic

Go to Pracownia Lokalnych Badań Społecznych

Pracownia Lokalnych Badań Społecznych

Prowadzimy badania postaw i opinii mieszkańców w zakresie problemów uzależnień w naszym mieście

Go to Profilaktyka w szkołach Kampanie Profilaktyczne

Profilaktyka w szkołach Kampanie Profilaktyczne

Edukacja i informacja
w obszarach takich jak: agresja,przemoc,alkohol, narkotyki, dopalacze, emocje, rozwiązywanie konfliktów,Internet – jako zagrożenie,
oraz podnoszenie umiejętności psychospołecznych

Jaki masz problem?

Zespól Terapeutyczny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzaleznień proponuje konsultacje, terapię, pomoc psychologiczną, pracę nad przemocą, programy profilaktyczne, edukacyjne
i korekcyjne dla mieszkańców Miasta Inowrocławia
alkohol
narkotyki
przemoc
hazard
inne

Konsultacja ze specjalistą ma na celu wskazanie odpowiedniej formy terapii w zależności od stanu pacjenta, możliwości utrzymywania abstynencji oraz przebiegu uzależnienia. Kompleksowa oferta obejmuje program pomocy dla osób borykających się z narkomanią, chorobą alkoholową i innymi uzależnieniami oraz ich rodzin a także dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy, programy profilaktyczne i edukacyjne.


Oferta zawiera:
Porady diagnostyczne, psychoterapię indywidualną, terapię grupową, konsultacje z lekarzem psychiatrą, badania za pomocą testów psychologicznych i pomoc psychologa.

Jeśli nie ma możliwości podjęcia terapii w trybie ambulatoryjnym pomagamy w poszukiwaniu miejsca do podjęcia leczenia stacjonarnego.

  • telefon 52 525 65 99

  • telefon 52357 43 89

Grupa dla kierowców

czwartki godz.16.00

Grupa zadaniowa


czwartki godz.18.00

grupa edukacyjna


poniedziałki godz.17.30

Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne

"Dziec­ko może nau­czyć do­rosłych trzech rzeczy: cie­szyć się bez po­wodu, być ciągle czymś zajętym i do­magać się - ze wszys­tkich sił - te­go, cze­go prag­nie."
- Paulo Coelho

Działalność świetlic polega na wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz pomaganie dzieciom. Organizujemy zajęcia wychowawcze, korekcyjne i edukacyjne w tym: pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, organizujemy zabawy i spotkania okolicznościowe. Wyrównujemy szanse na start w dorosłość dzieci i młodzieży. ZAPRASZAMY :)

„Motylek”

wychowawca
Karolina Jaskulska
Świetlica Socjoterapeutyczna „Motylek” ul. Słoneczna 20
88-100 Inowrocław
tel. 52 352 75 40

„KASZTANEK”

wychowawca
Karolina Lepczyńska
Świetlica Socjoterapeutyczna „Kasztanek”
ul. Wierzbińskiego 11
88-100 Inowrocław
tel. 512 373 963

„Tygrysek”

wychowawca
Joanna Kotuniak – Wiśniewska
Świetlica Socjoterapeutyczna „Tygrysek”
ul. Armii Krajowej 16
88-100 Inowrocław
tel. 52 357 38 51

„ŚWIETLIK”

wychowawca
Katarzyna Pawlak
Świetlica Socjoterapeutyczna „Świetlik” ul. Poznańska 2 88-100 Inowrocław
tel. 510 047 166

Pracownia Lokalnych Badań społecznych

AKTUALNOŚCI

informacje i wydarzenia

Kontakt

OPIRPU
Powiększ litery
Zmień kontrast