>
Kim jesteœmy, co robimy?
Zespół finansowo-księgowy
i administracji
Oddział Terapii Uzależnień, Profilaktyki Problemowej i Szkoleń
Pracownia Lokalnych Badań Społecznych
Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne dla dzieci
i młodzieży
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
strzal.jpg (484 bytes) Pomoc prawna
strzal.jpg (484 bytes) Miejsca pomocy
strzal.jpg (484 bytes) Wydarzenia
strzal.jpg (484 bytes) Test alkoholowy
strzal.jpg (484 bytes) Linki
strzal.jpg (484 bytes) Kontakt
Od 4 lipca Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu uruchan

Witam na stronie naszego Ośrodka. Zapraszam do zapoznania się  z informacjami o naszej działalności oraz zachęcam do korespondencji z nami.
Dyrekor OP i RPU
Katarzyna Biczkowska

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień to jednostka organizacyjna Miasta Inowrocławia założona w 1989 r. Przekształcona w 1997 r. w jednostkę zajmującą się problemami alkoholowymi i ich rozwiązywaniem. Jest głównym realizatorem Miejskiego Programu Profilaktyki.

  Jakość realizacji zadań prowadzonych przez nasz Ośrodek gwarantuje bardzo dobrze wyszkolony zespół specjalistów zajmujących się terapią dla osób

  • nadużywających alkoholu
  • uzależnionych od alkoholu
  • współuzależnionych a także

dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi i dorosłych dzieci alkoholików. Zespół pracowników merytorycznych tworzą ludzie z doświadczeniem w zakresie psychologii, socjologii, resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczej, terapii uzależnień, NLP (neurolingwistycznego programowania).

Informujemy o możliwości bezpłatnego badania alkomatem w siedzibie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ulicy Toruńskiej 26 w Inowrocławiu.
Bądź odpowiedzialnym kierowcą!
Zanim wsiądziesz do samochodu, możesz zbadać swoją trzeźwość!

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

proponuje
Program Ograniczania Picia

Celem programu jest:
• ograniczenie ilości wypijanego alkoholu łącznie w określonym czasie,
• ograniczanie ilości wypijanego alkoholu w czasie jednej okazji picia,
• zmniejszanie częstotliwości picia alkoholu i upijania się,
• rezygnacja z picia w sytuacjach wysokiego ryzyka.

Program proponujemy osobom:
• pijącym alkohol szkodliwie,
• uzależnionym od alkoholu, nie akceptującym trwałej abstynencji jako celu terapii, w początkowej fazie uzależnienia, bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu,
• które utraciły prawo jazdy w związku z prowadzeniem pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu.

Przeciwwskazaniem do udziału w programie są:
• schorzenia somatyczne oraz psychiczne zagrażające zdrowiu i życiu (np. marskość i zapalenie wątroby, zapalenie trzustki, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, padaczka, stan po udarze mózgu, psychozy alkoholowe, schizofrenia),
• ciąża.
Program obejmuje spotkania indywidualne i grupowe przez 10 – 12 tygodni.
Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą kontaktować się telefonicznie (52 525 65 99) lub osobiście, w godz. od 8.00 do 20.00, od poniedziałku do piątku: Oddział Terapii Uzależnień Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu, ul. Toruńska 26.

 

 

Zapraszamy na kolejny cykl zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.

Zajęcia skierowane są do wszystkich rodziców, którzy są zainteresowani poprawą relacji z dzieckiem oraz wzmocnieniem swojej rodzicielskiej pozycji tak, by skuteczniej oddziaływać na rozwój swoich dzieci. Każdy rodzic, mający już określone problemy wychowawcze lub nie, jest adresatem tej propozycji psychoedukacyjnej. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że po tych warsztatach rodzice lepiej orientują się, jak rozumieć zachowania dziecka, szczególnie te niepokojące, zaburzone, budzące irytację czy bezradność oraz zdecydowanie lepiej wiedzą, co robić, czego nie robić, co i jak mówić do dziecka, żeby mieć na nie lepszy wpływ.

Zajęcia są nieodpłatne, prowadzi je psycholog Tomasz Kuczma.

Początek zajęć - styczeń 2017 r.

 Zapisy telefonicznie: 601 94 11 61.
 

 

 

Jednocześnie informujemy, że w zakresie problemów z substancjami uzależniającymi mieszkańcy Inowrocławia mogą uzyskać pomoc w Oddziale Terapii Uzależnień Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Toruńskiej 26 w Inowrocławiu (tel. 52 525 65 99).

 

Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
0 800 154 030
Pod wskazanym wyżej bezpłatnym numerem telefonu, codziennie w godzinach od 17.00 do 21.00, dyżurują prawnik i psycholog.

 

Informacja o bezpłatnej możliwości wykonania testów na obecność wirusa HIV na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:
1. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1 (Wojewódzka Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia) – wtorki w godzinach od 15.00 do 18.00, piątki w godzinach od 14.00 do 18.00
2. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 (przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej)

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu informuje,
że od 01.01.2016 r. zmieniają się dane adresowe siedziby Oddziału Terapii Uzależnień, Profilaktyki Problemowej i Szkoleń Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, z dotychczasowych:

ul. ks. B. Jaśkowskiego 11
88-100 Inowrocław,

na nowe:

ul. Toruńska 26
88-100 Inowrocław

Jednocześnie informujemy, że nie zmieniają się: numer telefonu (52 525 65 99), adres poczty elektronicznej (oddzialterapii@wp.pl) oraz godziny pracy (od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 20.00) Oddziału Terapii Uzależnień, Profilaktyki Problemowej
i Szkoleń Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
 

Inowrocław 2012